Kemiallinen injektointi

KEMIALLINEN INJEKTOINTI

Kemiallisella -injektoinnilla on paljon käyttökohteita. Pääasiallisesti sitä käytetään vesivuotojen paikkaamiseen ja rakenteiden liimauksen (halkeamien täyttämiseen).

Kemiallista injektointia teemme laskutyönä.

Injektointiaineita on hyvin paljon. Aineet voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: Epoksit ja uretaanit.
Epokseja käytetään rakenteiden liimauksessa eli halkeama korjauksissa ja uretaaneja vesivuotojen paikkaamisessa.

Rakentamisen laatu Tarjouspyynt